GNU/Linux Dağıtımlarında Yüklü Programların Listelenmesi

GNU/Linux işletim sisteminde yüklü programların listelenmesi kullanılan dağıtıma göre değişiklik gösterir. Bunlar;

  • Aptitude tabanlı dağıtımlar (Ubuntu, Debian, v.b.): dpkg -l
  • RPM tabanlı dağıtımlar (Fedora, RHEL, v.b.): rpm -qa
  • pkg* tabanlı dağıtımlar (OpenBSD, FreeBSD, etc): pkg_info
  • Portage tabanlı dağıtımlar (Gentoo, etc): equery list veya eix -I
  • pacman tabanlı dağıtımlar (Arch Linux, etc): pacman -Q
  • Cygwin: cygcheck --check-setup --dump-only *
  • Slackware: slapt-get --installed

Mac Üzerinde Composer Kurulumu

PHP ile çalışmanın sağladığı en güzel şeylerden biri composer ile paket yönetimini sağlamaktadır. Composer, PHP için tasarlanmış bir paket yönetim sistemidir. Çoklu platform desteği sağlar. PHP uygulamaları ve uygulama içerisinde kullanılan kütüphaneler için bağımlılık yönetimi sağlar.

Macintosh üzerinde karşılaşılan sorunlardan biri composer yüklendikten sonra terminal’de komutun çalışmamasıdır. Composer’ı indirdikten sonra komutların bulunduğu dizini ($PATH) öğrenmek için echo $PATH komutunu çalıştırmalıyız. Eğer /usr/local/bin ise sorun yok demektir. Yapmamız gereken şey ise Composer’ı indirildiği yerden komut dizinine taşımak olacaktır. Bunu da şu komutla sağlamaktayız:

sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Chrome Üzerinde HTTP Header’ları

Google Chrome üzerinde HTTP header’larını görüntülemek için şu yol izlenmelidir:

1) Bulunulan sayfada sağ tıklanıp Inspect‘i seçmek,
2) Açılan yeni pencerede Network kısmına tıklamak,
3) Site adına tıklamak

GRUB Onarımı

Bilgisayarınızı çift işletim sistemiyle kullanmak için önce Windows ardından GNU/Linux dağıtımlarından birini yüklemelisiniz. Fakat ister bu yaklaşım olsun, isterse de Windows’taki bir güncelleme olsun bilgisayarın açılışında ekranda görüntülenen GRUB hasar görebilir. Bunu onarmak için önce bir USB aygıtınıza ya GNU/Linux dağıtımlarından birini yada Boot-Repair iso dosyasını aktarın.

Eğer GNU/Linux dağıtımını kullanarak onarmak isterseniz, terminal aracılığıyla Boot-Repair programını yüklemelisiniz. Bunun için de şu komutlar sırasıyla yazılmalıdır:

sudo add-apt-repository ppa:yannubuntu/boot-repair
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y boot-repair && boot-repair

Boot-Repair yüklendikten sonra “Recommended repair” kısmına tıkladığınızda hem GRUB hem de MBR onarılacaktır.

GNU/Linux Üzerinde XAMPP Ayarı

Sistemimize XAMPP sunucusunu yükledikten sonra hemen htdocs üzerinde projelerimizi geliştirmeye başlamak istiyoruz. Fakat önümüze bir izin engeli çıkmaktadır. Bu engeli aşabilmek için şu yol izlenmelidir:

$ cd /opt/lampp
$ sudo chmod 777 -R htdocs

&#65279 HTML Hatası

Web geliştiricisi olarak yaşadığım tatsız bir olaydır. PHP’nin işlevselliğini sürdürmek üzereyken bu hatayla karşılaştım. Eğer bu hatayla karşılaşıyorsanız, dosyalarınızı hangi formatta kaydettiğinize dikkat etmelisiniz. UTF8-without BOM olarak veya sadece UTF8 olarak kaydederseniz sorun çözülmüş olacaktır.

MAC Üzerinde PHP 7 Güncellemesi

PHP 7’nin (5.6) yayınlanması birçok PHP geliştiricisinin uzun zamandır beklediği gelişmeydi. Lâfı fazla uzatmadan güncellemenin nasıl yapıldığını açıklayayım:

1) Terminal’i açıyoruz
2) curl -s http://php-osx.liip.ch/install.sh | bash -s 5.6 yazıp güncellenmesini bekliyoruz.
3) Versiyon kontrolü yaptığınızda eski versiyon görüntülenecektir. Bu yüzden şu komutu da yazmanız gerekmektedir:
export PATH=/usr/local/php5/bin:$PATH

Fedora GNOME Arayüzünde Masaüstü Simgelerini Etkinleştirme

Fedora’nın GNOME arayüzünde ne yazık ki masaüstünde simgeler bulunmuyor. Tüm dizinlere masaüstünün sol tarafında yer alan menü aracılığıyla erişmemiz mümkün. Fakat masaüstünde simgelerin bulunmaması dosyalarımıza erişimimizi zorlaştırır ve Windows gibi ortamlardan Fedora’ya göç edenler bu duruma alışamayabilirler. Bundan dolayı şunu yapmakta yarar var:

1) Activities menüsüne gelip, Terminal’i başlatın.

2) Komut satırında şu komutu yazın:

sudo yum install gnome-tweak-tool

3) Tweak Aracı yüklendikten sonra Activities menüsüne dönüp, Tweak Aracını çalıştırın.

4) Desktop menüsünde “Icons on Desktop” düğmesini off durumdan on durumuna getirdikten sonra artık masaüstünüzde rahatlıkla dosya ve dizinlerinizi bulundurabilirsiniz.

Kaynak: http://www.tecmint.com/things-to-do-after-installing-fedora-21-workstation/

Exporting SQLite Database

Database as SQL

To dump the entire database content in SQL for example for a backup run:

sqlite3 <database_file> .dump >output.sql

See the next sections how to dump a single table or in SQL.

Table as SQL

To dump the SQL to create a table and its values run the command line client using the “.dump” command an redirect the output:

sqlite3 <database_file> ".dump <table_name>" >output.sql

Table as CSV

To dump the SQL to create a table and its values run the command line client using the “.mode” command to enable CSV output and then to perform a “SELECT” on the table you want to dump. By echoing this to the CLI you can easily redirect the output:

echo ".mode csv select * from;" | sqlite3 >output.sql