&#65279 HTML Hatası

Web geliştiricisi olarak yaşadığım tatsız bir olaydır. PHP’nin işlevselliğini sürdürmek üzereyken bu hatayla karşılaştım. Eğer bu hatayla karşılaşıyorsanız, dosyalarınızı hangi formatta kaydettiğinize dikkat etmelisiniz. UTF8-without BOM olarak veya sadece UTF8 olarak kaydederseniz sorun çözülmüş olacaktır.

MAC Üzerinde PHP 7 Güncellemesi

PHP 7’nin (5.6) yayınlanması birçok PHP geliştiricisinin uzun zamandır beklediği gelişmeydi. Lâfı fazla uzatmadan güncellemenin nasıl yapıldığını açıklayayım:

1) Terminal’i açıyoruz
2) curl -s http://php-osx.liip.ch/install.sh | bash -s 5.6 yazıp güncellenmesini bekliyoruz.
3) Versiyon kontrolü yaptığınızda eski versiyon görüntülenecektir. Bu yüzden şu komutu da yazmanız gerekmektedir:
export PATH=/usr/local/php5/bin:$PATH

Fedora GNOME Arayüzünde Masaüstü Simgelerini Etkinleştirme

Fedora’nın GNOME arayüzünde ne yazık ki masaüstünde simgeler bulunmuyor. Tüm dizinlere masaüstünün sol tarafında yer alan menü aracılığıyla erişmemiz mümkün. Fakat masaüstünde simgelerin bulunmaması dosyalarımıza erişimimizi zorlaştırır ve Windows gibi ortamlardan Fedora’ya göç edenler bu duruma alışamayabilirler. Bundan dolayı şunu yapmakta yarar var:

1) Activities menüsüne gelip, Terminal’i başlatın.

2) Komut satırında şu komutu yazın:

sudo yum install gnome-tweak-tool

3) Tweak Aracı yüklendikten sonra Activities menüsüne dönüp, Tweak Aracını çalıştırın.

4) Desktop menüsünde “Icons on Desktop” düğmesini off durumdan on durumuna getirdikten sonra artık masaüstünüzde rahatlıkla dosya ve dizinlerinizi bulundurabilirsiniz.

Kaynak: http://www.tecmint.com/things-to-do-after-installing-fedora-21-workstation/

Exporting SQLite Database

Database as SQL

To dump the entire database content in SQL for example for a backup run:

sqlite3 <database_file> .dump >output.sql

See the next sections how to dump a single table or in SQL.

Table as SQL

To dump the SQL to create a table and its values run the command line client using the “.dump” command an redirect the output:

sqlite3 <database_file> ".dump <table_name>" >output.sql

Table as CSV

To dump the SQL to create a table and its values run the command line client using the “.mode” command to enable CSV output and then to perform a “SELECT” on the table you want to dump. By echoing this to the CLI you can easily redirect the output:

echo ".mode csv select * from;" | sqlite3 >output.sql

Tüm Ortamlara SQLite Kurulumu

Windows üzerinde SQLite kurulumu:

–  SQLite download sayfasına gidin, “Precompiled Binaries for Windows” kısmından zip dosyalarını indirin.

– sqlite-shell-win32-*.zip ve sqlite-dll-win32-*.zip dosyalarını indirmeniz gerekmektedir.

– Kök dizinde (C:\>) sqlite adında bir klasör oluşturun ve indirmiş olduğunuz dosyaların içindekileri bu klasöre aktarın (sqlite3.def, sqlite3.dll ve sqlite3.exe ).

– PATH çevre değişkenine C:\>sqlite yolunu ekleyin. Command Prompt’u açarak sqlite3 komutunu verdiğinizde çalışacaktır.

Linux ve Macintosh üzerinde SQLite kurulumu:

– SQLite download sayfasına gidin, sqlite-autoconf-*.tar.gz dosyasını indirin.

– Terminali açarak şu komutları yazın:

$tar xvfz sqlite-autoconf-3071502.tar.gz
$cd sqlite-autoconf-3071502
$./configure --prefix=/usr/local
$make
$make install

Ubuntu 14.04 PHP 5.6 Güncellemesi

Terminali açıp şu komutları sırasıyla yazıyoruz:
apt-get -y update
add-apt-repository ppa:ondrej/php5-5.6
apt-get -y update
apt-get -y install php5 php5-mhash php5-mcrypt php5-curl php5-cli php5-mysql php5-gd php5-intl php5-xsl

Versiyon kontrolü için de:

php -v

Ubuntu Arduino Sorunu

Ubuntu üzerinde Arduino ile geliştirme yapacağımız sırada root ayarlarıyla ilgili bir sorunla karşılaşmaktayız. Bu sorun Arduino’nun seri porta erişimini engelliyor. Çözüm olarak;
terminalde gksudo gedit (gksu’nun yüklü olduğunu varsayarak) yazıyoruz. Ardından /usr/share/applications/arduino.desktop dosyasına erişiyoruz. Açılan dosyada Exec=arduino yazan yeri Exec=gksudo arduino olarak değişitirip kaydediyoruz.